2006

 

 

På nyårsdagen följer
Combine in My Fantasy
med sin mamma
Combine Daylight hem till Stockholm för att bo hos Ulla-Britt och KG Karlmann.