Vi använder "Retrieverkopplet"
som tillverkas av Mille Selander.

Det finns i en mängd varianter på färg, grovlek och längd.

Tre millimeter
Fem millimeter
Sex millimeter
Sju millimeter
I olika färger - och med
stopp av gummi eller renhornVill ni beställa koppel så tag direkt kontakt på:

milleselander@hotmail.com.