Stort tack till Mille Selander för allt arbete du lagt på att designa vår nya fina loga!