Funktionsbeskrivning
 

 

Funktionsbeskrivning är en jaktlig avkommebeskrivning som ursprug´ngligen var skapad av Golden retrieverklubben. Numera ligger ansvaret hos SSRK som med hjälp av rasklubbarna ordnar Funktionsbeskrivningar.

Vi har sedan 1998 bjudit in våra valköpare till en funktionsbeskrivning när hundarna är ett år gamla. De här bilderna är från 2006 då beskrivningen var något annoslunda än idag..

Hundarna fick då pröva fyra olika apporteringssituationer.

Moment 1 - APPORTERING

Hunden får bekanta sig med en dummy. En kastare går därefter ifrån hunden och kastar dummyn när hunden tittar på men så att dummyn landar dold för hunden.När kastaren har återvänt till hunden så får föraren släppa hunden.
Momentet upprepas en gång

Hunden, som förs kopplad, får bekanta sig med dummien.

 

 

Kastaren går ut i terrängen och visar tydligt när dummien ska kastas.

Kastaren återvänder till hunden.

Testledaren tittar på.

Hunden släpps och har man tur, som i det här fallet, springer den ut och plockar upp dummyn...

...och återvänder till föraren.

 

Moment 2 - SÖK
En kastare står på plats då hund och förare anländer, halvt dold i terrängen cirka 20 meter från hunden. Kastaren påkallar hundens uppmärksamhet, kastar dummyn och återvänder till hunden.

Hund och förare gör en kort promenadoch efter promenaden släpps hunden in i området från en annan vinkel.

Kastaren gör hunden uppmärksam på att något ska hända innan dummien kastas.

Sedan kastas dummien dold för hunden.

 

 

Hund och förare följer testledaren på en kort promenad innan hunden släpps för att leta reda på dummyn.

Förhoppningvis har hunden en minnesbild kvar av var dummyn kastats och går ut och letar -
och som här hittar dummyn.

 

Här passerar hunden beskrivaren på sin väg tillbaka till föraren

 

Moment 3 - Viltintresse
Hunden ser en fågel kastas, närkastaren återvänt släpps hunden.

Momentet kunde tyvärr inte genomföras våren 2006 på grund av fågelinfluensan.


Moment 4 - Vattenarbete
Hund och förare står vid strandkanten och ser en dummy kastas i vattnet. Föraren tar hunden på en kort promenad i riktning från vattnet. När hund och färare återvänt till strandkanten släpps hunden. Momentet upprepas en gång.

Hund och förare står vid strandkanten och ser när dummien kastas i vattnet -

därefter tar de en kort promenad bort från stranden och tillbaka till ursprungs-platsen.

 

Hunden släpps och vadar först ut mot dummyn.

Men beslutar sig sedan för att välja en annan väg till dummyn.

Hunden går ut på bryggan och försöker nå dummyn..

Ska han våga
ta steget över kanten?

Beskrivare iaktar vad som sker.

Jo, men visst!

Plums i böljan efter dummyn!