1993-2004


Stanroph
Sailor Man
Ch Meant To Be at Moorquest Ch Moorquest Mugwump
Ortanique Outstep
Stanroph Shere Fantasy Rossbourne Trooper
Stanroph Silent Tears
Menna Maid of Gillbryan Ch Lorinford Lancelot Ch Nortonwood Checkmate
Lorinford Playgirl
Gillbryan Madailein Ch Moorquest Mugwump
Gillbryan Gillymint


Stella föddes 1993 i den sista kullen hos Märta Ericson. Hennes far var Stanroph Sailor Man och mor Menna Maid of Gillbryan. Stella hade tio valpar våren 1997 med Dual Ch Trewater Macoy, A-kullen.
Hon flyttade våren 2000 till sin far Sailor och Gudrun och Göran Eriksson i Katrineholm.

Stella var HD, AD ua och ögonlyst ua november 2000.

Meriter
Stella var inte speciellt road av utställningar, men vann klasser på Open Shows och hade flera ck på utställning.

På jaktprov fick Stella ett första pris i nybörjarklass för Lars Lillnor.


Stella 3 år Stella med en av sina valpar i A-kullen