Tillbaka

R-kullen

- född 11 januari 2011

Far: S E U Ch Combine Hennessy, kallad "Billy".
Mor: Stanroph So Remember Me, kallad "Remy".

S E UCh Combine Hennessy Ch Chinnordale Kirriebillie Gatchells Jazz Player
Ousevale Obsession with Chinnordale
S U(u)Ch Combine Flames of Fantasy Stanroph Sandboy
SV-01 Combine Daylight
Stanroph So Remember Me Int Ch Dreamylake Dayand Night Int Ch F T Ch Stanroph Standing Ovation
Dreamylake Daredevil
Stanroph So Let It Be Sh Ch Goldquest Ambassador
Sh Ch Stanroph So Be It

Tillbaka till Våra valpkullar eller till Första sidan.
 
Ratata flyttar till Anna Lindhe med familj och ska heta Ruffa
 
Ram Di Dam flyttar till Mille Selander och Berta
och ska heta Tekla
Riki Tiki Tavi flyttar till Henrik,, Victoria och Monika Lindblom och ska heta Rally
RAzzmatazz flyttar til Anna Andersson och ska heta Alice
Razzle Dazzle flyttar till Birgit och Alfred Schneeweis och ska heta Ruby
Rocky (Rockabilly) flyttar til Anita Ohlsson
Rin Tin Tin flyttar til Tapio och Eva Nilsson och ska heta Milou
Valpar 5 mars
Rocky (Rockabilly)
Rut (Ram Di Dam) drygt 6 veckor.
Rumba (Razzmataz) drygt 6 veckor
Ruffa (Ratata) drygt 6 veckor
Rosa (Razzle Dazzle) drygt 6 veckor
Rocky (Rockabilly) drygt 6 veckor
Rufus (Rin Tin Tin) drygt 6 veckor
 
Rulle (Riki Tiki Tavi) drygt 6 veckor
Rumba 7 veckor.
Rocky 6 veckor.


Rut 6 veckor.
Rumba 6 veckor
Ruffa 6 veckor
Ruffa 6 veckor
Rosa 6 veckor
Rosa 6 veckor
Rufus 6 veckor
Rufus 6 veckor
Rocky (Rockabilly) 6 veckor
Rulle 6 veckor
Rut 5 veckor.
Rumba 5 veckor
Ruffa 5 veckor
Rosa 5 veckor
Rocky (Rockabilly) 5 veckor
Rufus 5 veckor
Rulle 5 veckor
Rut (ovan) och Rumba (till höger) 3 veckor.
Ruffa 3 veckor
Rosa 3 veckor
Rocky (Rockabilly) 3 veckor
Rufus 3 veckor
Rulle 3 veckor
Rut (ovan) och Rumba (till höger) 2 veckor.
 
Ruffa 2 veckor
Rosa 2 veckor
Rocky 2 veckor
Rufus 2 veckor
Rulle 2 veckor
Remy med sina valpar någon av de första dagarna