Kasion Sunshine for Combine
 


Sunny

Its My Time De La Ria Vela C.I.E. DK CH(U) ES CH PT CH
Ritzilyn Rick O'Shay
GB SHCH
Ritzilyn Brandon
GB SHCH
Pearlbarn Periwinkle Of Ritzilyn
Dancing Queen De Ria Vela ES CH GI CH PT CH SE U(U)CH
Mad About You De Ria Vela
C.I.B. ES CH
Timanfaya De Ria Vela
Combine Skyline It Ch Gildas Acteur Stanroph Sailor Swansong
Gildas Kissing Cousin
Combine Online Ch Combine Hennessy
Stanroph So Remember Me

SEU(u)Ch FI Ch It is My Time De La Ria Vela
 
Combine Skyline

Sunny föddes 25 september 2015 i en kull med 6 valpar på kennel Kasion hos Ada Pykälämieni i Finland. Hennes far är den finskägde hanen SEU(u)Ch FI Ch It's My Time De Ria Vela och mor är Combine Skyline, kallad Essi. Essi är kullsyster med SEUCh FICh LVCh Combine Steward of the Line.

Sunny bor hos May Scherp Samuelsson, kennel Mökjasgården i Dalarna.

Hon är röntgad med resutat HD A och armbågar ua. HOn ör ögonlyst i februari 2019 ua.

Sunny är utställd en gång i Juniorklass med resultat Excellent och en fjärde placering i konkurrensen.
Hon har under 2017 genomfört FBR (funktionsbeskrivning retriever) och BPH.

Sunny 8 veckor
Sunny sommaren 2017 tillsammans med Combine Just A Boy, 11 år.

Sunny


Sunny